“İntiharın nedenini toplumda aramalıyız…”

TYB Sakarya Şubesi’nin bu haftaki konuğu SAÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Ersin Altıntaş idi. Altıntaş konuşmasına, Şube başkanı Mehmet Özdemir’in kısa girişinden sonra, kendi özgeçmişini anlatarak başladı. İntihar gerçeğinin toplumdan gizlenmeye çalışıldığını, üzerine gidilmediğini ve sebepleri üzerinde yeteri kadar akademik çalışmaların yapılmadığını ifade eden Prof.Dr.Ersin Altıntaş, bu durumun yanlışlığına dikkat çekti.

“Psikolog ve psikiyatrisler intiharda bireyin biyolojik ve psikolojik özelliklerini esas alırlar. Bireyin iç dünyasındaki gizlilik, bilinçaltı derinlikler, iç korkular dikkate alınmadan intihar anlaşılamaz.” diyen Altıntaş, Durkeim’in ise intiharın sebeplerini “toplumda” aradığını ifade etti. İntiharın sebeplerinin çok çeşitli ve karmaşık olduğunu belirten Ersin Altıntaş hoca, bunların genetik yani irsî olabileceği gibi bir takım dış gelişmelere de bağlı olabileceğini açıkladıktan sonra ilgi ile izlenen konuşmasının devamında intiharın önlenmesi için şu çalışmaların yapılması gerektiğini önemle vurguladı:

  1. Hastalıkları tedavi edici yaklaşımların yanında hastalıkları önleyici tedbirler de alınmalıdır. Bataklık kurutulmalıdır. Sivrisinekleri öldürmek çare değildir…
  2. Psikolojik hastalıklara karşı direnç ve mutluluk artırıcı müdahaleler yapılmalıdır.
  3. İnsanlarda sorun çözme becerileri geliştirilmelidir. Alternatif çözümler ve alternatif düşünme yolları geliştirilmelidir.
  4. Sosyal benlik duygusu geliştirilip kişinin kendine güveni artırılmalıdır.
  5. Sosyal beceri eğitimi ile yetenekler ortaya çıkarılıp iç duygusal kargaşalarla nasıl baş edebileceği insanlara öğretilmelidir.
  6. İnsanlara, zorluklar karşısında ölme isteği yerine, zorlukların üstesinden gelme yollarının kazandırılması gerekir.
  7. Ergen ve aileleri ile ilgili grup oturumları yapılmalı,
  8. Ebeveyn, polis, öğretmen ve hekimlere bu konuda eğitim verilmelidir,
  9. Genç kız intiharlarının önlenebilmesi için cinsellikle ilgili değer yargıları eğitimi verilmeli,

Prof.Dr.Ersin Altıntaş, bu çalışmaların dışında; hastalık belirtilerinin belirlenmesi, kişilerin gelişim öyküsünün belirlenerek onların ruhsal sorunlarının ciddi hale gelmeden önlenmesi, okul başarısızlıklarına karşı ciddi ve etkili PDR hizmetlerinin verilmesi gibi ikincil önlemlerin de alınması gerektiğini hatırlatarak konuşmasını tamamladı. Ardından soru ve cevaplara geçilerek toplantı sona erdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir