Nail Kahveci ziyaretlere devam ediyor.

Mimarlık mesleğinin Ak Parti hükumeti döneminde diğer meslek gruplarına oranla çok daha fazla önem kazandığını, bunun da Türkiye’de sosyal refahın, Milli gelirin ve kalkınmanın paralelinde insanların gelecek kaygısından uzaklaşarak başlarını kaldırıp çevreye bakmasıyla, çevreyi incelemesiyle, binalara estetik kaygıların ve ulusun kendi mimari anlayış ve algılarının hakim olmasıyla mümkün hale geldiğini belirtti.

Bu sosyal-ekonomik refahın gelişimi neticesinde değer kazanan mimarlık mesleğinin Üniversitelerdeki mimarlık bölümlerinin de puanlarının artmasına neden olduğunu belirten Kafadar; Siyasi olarak ta Mimarlar-Mühendisler odasının yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesinin oldukça olumlu bir adım olarak niteledi.

Akyazı’da belediyecilikle ilgili de karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Kahveci; Mimarlar odasının görüş ve önerilerinin her zaman çok önemli olduğunu ve büyük çaplı projelerde mutlaka bu önerilerin daha fazla dikkate alınacağını belirtti.

Karşılıklı iyi temennilerin de sunulduğu görüşmenin ardından yarım saati aşkın sohbet sona erdi.

1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir