Park İhalesiyle İgili Basın Açıklaması Yapıldı

Saadet Partisi Akyazı İlçe Teşkilatı olarak Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Merkez Yeni Aile parkıyla alakalı aşağıdaki düşünceleri kamuoyuyla paylaşma gereği duymaktayız.

Akyazı Belediyesi tarafından yapılan ihale ilanlarının hangi yollarla kamuoyuna duyurulduğunu tespit edebilmiş değiliz.Genellikle ihaleler yapılıp bittikten sonra kamuoyu haberdar olmaktadır. Son yapılan Merkez Yeni Aile Parkı ihalesi de bunlardan birisidir. İhale tarihi ve saatiyle alakalı kamuoyu bilgilendirilmemiştir. İlçe Teşkilatı olarak kendi girişimlerimizle elde ettiğimiz bilgi neticesinde ihaleyi izleme şansıbulabildik.Yöntem bakımından yapılanı doğru bulmuyoruz. Belediye tarafından yapılan bütün ihalelerde kamuoyu gerektiği gibi bilgilendirilmelidir. Belediye bünyesinde yapılan en ufak faaliyet dahi medyaya servis edilirken ihaleler konusunda aynıhassasiyetin gösterilmeyişini manidar buluyoruz.
İhale sonucunda 10 yıllığına 225.000.00 tl olarak belirlenen bedel kamuoyu tarafından da düşük bulunmuştur. Alıcıaçısından bakıldığında durum aslında böyle değildir. Çünkü üç yıldır atıl bırakılması neticesinde parkta oluşan tüm tahribatın onarımı alıcıya yüklenmişve hiçbir şekilde kiradan düşülmeyeceği şartnameye koyulmuştur. Belediye yetkilileri kendi kusurları nedeniyle oluşan zararın bedelini alıcıya ödetme yolunu seçerek muhammen bedeli düşük tutma yoluna gitmişlerdir. Dolayısıyla kira düşük tutulmak suretiyle zararın tazmini sağlanmıştır.Bu da yöntem bakımından yanlış bir uygulamadır.Kiralama süresini de uzun bulduğumuzu bu tür kiralamaların en fazla 5 yıl kiralama olarak yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Parkla alakalı bütün çabamız bu mekanın kamuya tekrar kazandırılması ve orada yaşanan olumsuzlukların son bulması ile alakalıydı. Bu anlamda yaptığımız çalışmaların neticesini almışolmaktan dolayı mutluyuz.Beklentimiz İhalenin daha şeffaf ve rekabetçi bir anlayışla yapılması yönündeydi. Ancak bu konuda yetkililerin tavrını da kamuoyunun taktirine bırakıyoruz.
Neticenin İlçemiz açısından Hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla Arz ederim.
Selman DEMİRTAŞ
Saadet Partisi Akyazı İlçe Başkanı

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir